ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 ข่าวสาร

- 4 เมษายน 2565 / ประกาศผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 (ตัวจริง) คลิกที่นี่ icon update

- 25 มีนาคม 2565 / ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 คลิกที่นี่ 

- 22 กุมภาพันธ์ 2565 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน คลิกที่นี่ 

- 1 กุมภาพันธ์ 2565 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 คลิกที่นี่ 

- 21 เมษายน 2564 / ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 คลิกที่นี่ 

- 5 เมษายน 2564 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 ตัวจริง คลิกที่นี่

- 25 กุมภาพันธ์ 2564 / เลื่อนวันจัดกิจกรรมและขยายเวลารับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาพอีสาน

- 15 กุมภาพันธ์ 2564 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 คลิกที่นี่  

- 25 ธันวาคม 2563 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน คลิกที่นี่  

- 2 พฤศจิกายน 2563 / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (Final) คลิกที่นี่

- 9 กันยายน 2563 / ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 คลิกที่นี่

- 10 มี.ค. 2563 / ประกาศเลื่อนค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13 คลิกที่นี่

- 18 ธ.ค. 2562 / ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งใบสมัครค่าย NYC#13 ( เชียงใหม่ ) คลิกที่นี่

- 1 ธ.ค. 2562 / เปิดรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 (หมดเขตรับสมัคร)

- 1 ธ.ค.. 2562 / ยินดีต้อนรับ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13”


สถานที่และกำหนดการรับสมัคร

nyc15 06

 

รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร

- เชียงใหม่ : ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

- นครราชสีมา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

- สงขลา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

- ฉะเชิงเทรา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง