ติดต่อเรา

www.narit.or.th/index.php/student/nas
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/groups/nas.narit


ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - สำนักงานใหญ่
260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร : (+66) 053-121268 ต่อ 306 (ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
google map : https://bit.ly/3nsaYhA


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร : (+66) 038-589395 (ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
google map : https://bit.ly/3jBjrNc


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 086-4291489 (ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น)
google map : https://bit.ly/3nq1Aep


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา
79/4 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร : (+66) 074-300868 (ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
google map : https://bit.ly/34Bv3tq