การศึกษาวิจัยวิวัฒนาการของเอกภพ

       ศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังเพื่อเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล๊กซี่ในเอกภพยุคเริ่มแรก การค้นหาและทำความเข้าพัลซาร์ และ การเข้าใจสสารมืด พลังงานมืด หลุมดำ และโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ

research photo 14  research photo 15

วิวัฒนาการของเอกภพ


หลุมดำ

research photo 16  research photo 17

Active Galactic Nuclei (AGN)

Cosmic Microwave Background (CMB)

ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1)     ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

( ผู้ประสานงาน )

2)     ดร.อุเทน แสวงวิทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3)     ดร.ศิรประภา สรรพอาษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่