การศึกษาวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

        เป็นการพัฒนาเทคนิคในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล ศึกษาการเกิดและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ การค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกซึ่งในอยู่ในเขตที่มีสภาวะเอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ที่โคจรรอบๆ ดาวฤกษ์ของดาวเคราะห์นั้น

research photo 11 research photo 12


ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลและชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

research photo 13

การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก Astrobiology

 ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่