ศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB) และโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อเข้าใจการกำเนิด องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของจักรวาล การค้นหาและการศึกษาพัลซาร์ การระเบิดทางคลื่นวิทยุแบบฉับพลัน การทดลองและสำรวจเพื่อศึกษาสสารมืด พลังงานมืด ปรากฏการณ์นิวเคลียสกาแล็กซีกัมมันต์ (AGN) การพอกพูนมวลของหลุมดำมวลยิ่งยวด และการศึกษาจักรวาลด้วยพหุพาหะ (Multi-messengers)

 

research ks 008

วิวัฒนาการของเอกภพ [Credit: NASA/WMAP]

 

research ks 009

ภาพหลุมดำ [Credit: EHT]

 

research ks 010

นิวเคลียสกาแล็กซีกัมมันต์ (AGN) [Credit: NASA/JPL]

 

research ks 011

รังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB)[Credit: MIT]

 

ทีมวิจัย

1)      ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)     

2)      ดร.อุเทน แสวงวิทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3)      ดร.ศิรประภา สรรพอาษา     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

4)      ดร.อนิรุทธิ์ พริกสี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. มหาวิทยาลัย Durham (สหราชอาณาจักร)
 9. มหาวิทยาลัย Portsmouth (สหราชอาณาจักร)
 10. มหาวิทยาลัย Manchester (สหราชอาณาจักร)
 11. มหาวิยาลัย Guangzhou (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 12. สถาบันหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 13. สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)