ศึกษาดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมุ่งเน้นการทำวิจัยในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบใหม่ ศึกษาสมบัติของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ในระบบดาวเคราะห์ที่ได้มีการค้นพบแล้ว และ ศึกษาด้านชีวดาราศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ การกำเนิด โครงสร้าง และวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิต

 

research ks 006

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ [Credit: NASA/ Tim Pyle]

 

research ks 007

 การศึกษาด้านชีวดาราศาสตร์ [Credit: NASA]

 

ทีมวิจัย

1) ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)     

2) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

3) ดร. ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. มหาวิทยาลัย University of Manchester (สหราชอาณาจักร)
  5. มหาวิทยาลัย University of Hertfordshire (สหราชอาณาจักร)
  6. มหาวิทยาลัย Université de Franche-Comté (ประเทศฝรั่งเศส)
  7. มหาวิทยาลัย University of Tokyo (ประเทศญี่ปุ่น)
  8. มหาวิทยาลัย University of Auckland (ประเทศนิวซีแลนด์)
  9. สถาบัน Korea Astronomy and Space Science Institute (ประเทศเกาหลีใต้)
  10. มหาวิทยาลัย University of Florida (ประเทศสหรัฐอเมริกา)