ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโมดูลระบบกระจายพลังงานในดาวเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ