ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ