ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเก็บข้อมูล Lustre ZFS และ 2nd -Tier Storage สำรองงานวิจัยคำนวนและข้อมูลมหัตดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ