ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเก็บของ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ