ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจำลองระบบดิจิทัล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ