ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ