ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างอัดภาพถ่ายดาราศาสตร์พร้อมกรอบลอยกิจกรรม NARIT AstroFest ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็นเซอร์รับภาพ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิศวกรรม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายด้านความปลอดภัยเเละอาคารสถานที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA Monitoring Report ) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 9 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอลูมิเนียม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการรับประกันอุปกรณ์ประมวลผลสมรรถนะสูงสำหรับงาน BigData Analytics จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกรรถยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกรรถยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา Fourier transform spectrograph จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 2 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพาเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์ ขนาด 300W จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิปไอซีสำหรับจัดการพลังงาน จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที ไฟส่องสว่าง และเครื่องเสียง กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกลไกกางแผงโซล่าเซลล์สำหรับดาวเทียม TSC-1 จำนวน 2 ชุดโดยวิธีคัดเลือก ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคปความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟเส้น LED จำนวน 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 8 of 52