ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบระบบปิด (closed chamber) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคด้านความปลอดภัยและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาวงจรรับสัญญาณช่วงความถี่สูง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบประมวลผลการทำงานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวงจรกรองความถี่สำหรับพัฒนาวงจรรับสัญญาณ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 7 of 37