ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เชิงกล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบถ่ายภาพ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเสื้อโปโลและเสื้อคอกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับระบบรับและประมวลสัญญาณคลื่นวิทยุ จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุย่าน UV (UV ground station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาฐานรองกล้องสำหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร จำนวน 1 โครงการ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบระบบปิด (closed chamber) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคด้านความปลอดภัยและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 78.9x58.7x50.3 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 6 of 37