ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายเคเบิลและสลิต จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องอบโอโซน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขัดกระดาษทราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดก๊าซ (Gas Analyzer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับงานซ่อมบำรุงกล้องโทรทรรศน์วิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางแบบแยกตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสถาบัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพัดลมเครื่องส่งลมเย็น AHU ของห้องปฏิบัติการสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดก๊าซ (Gas Analyzer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดก้อนเมฆและน้ำฝน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหมวกผ้ายีนต์ ปักตาไก่ 6 ช่อง กระดุม ปักโลโก้ 1 ตำแหน่ง ด้านหลังเป็นตัวเหล็กเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ ความละเอียด 1024x1024 พิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดก้อนเมฆและน้ำฝน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอลูมิเนียม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออลูมิเนียมและข้อต่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 37 of 42