ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่อมแชมชุดแขนกลเพื่องานควบคุมการผลิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบส่วนป้องกันแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคว่ำจานแบบมีฝาปิด จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดกระจกกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอลูมิเนียมและสเตนเลส วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์มหกรรมดาราศาสตร์ ประจำปี 2567 (NARIT AstroFest 2024) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการศึกษากระบวนการทางเคมีของโมเลกุลโครงสร้างซับซ้อนในสภาวะอวกาศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบป้ายพร้อมติดตั้งกิจกรรม NARIT AstroFest ประจำปี 2567 จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 x 6.6 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที ไฟส่องสว่าง และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ ตั้งและรื้อถอน กิจกรรม NARIT AstroFest ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางทัศนศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน กิจกรรม NARIT AstroFest ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างอัดภาพถ่ายดาราศาสตร์พร้อมกรอบลอยกิจกรรม NARIT AstroFest ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็นเซอร์รับภาพ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิศวกรรม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายด้านความปลอดภัยเเละอาคารสถานที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA Monitoring Report ) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 9 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอลูมิเนียม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการรับประกันอุปกรณ์ประมวลผลสมรรถนะสูงสำหรับงาน BigData Analytics จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Page 12 of 57