ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับกระบวนการอโนไดซ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับยึดติดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวงจรประมวลผลสำหรับควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันเเละซ่อมเเซมน้ำรั่ว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเท่นหมุนเเบบใช้มอเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงจรขยายสัญญาณวิทยุย่านความถี่ VHF/UHF กำลังส่ง 100 วัตต์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโพลิอะซีทัล จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะลูมิเนียมเเละอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชี้อฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการสร้างและการควบคุมแสง (Optics and Photonics) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทีวีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์รถกระเช้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดไฟนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดอ่านค่าเซนเซอร์ในระบบเพย์โหลดสำหรับดาวเทียม จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนแบบออนไลน์หัวข้อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำผนังกั้นห้องเก็บเครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกา ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มสนามเเม่เหล็กโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 12 of 37