ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุดนิทรรศการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และจัดทำพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและลานเอนกประสงค์หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

Read more ...

Page 2 of 2