ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ