ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาระบบการทดลองสำหรับศึกษาโครงสร้างการเกิดและอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ