ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง สำหรับระบบต้นแบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ