ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทดสอบและการประกอบดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ