ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาฐานตั้งกล้อง (Mount) กล้องโทรทรรศน์ความแม่นยำสูง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ