ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

ดาวน์โหลดประกาศ