ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาแลกเปลี่ยนความร้อน จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สโครมาโทรกราฟีแคปปีลารีคอลัมน์ และเข็มดูดสารละลาย (GC capillary column and Manual syringe) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาระบบการทดลองสำหรับศึกษาโครงสร้างการเกิดและอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอุปกรณ์ Field derotator and focuser จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรับภาพและรับส่งข้อมูล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์จัดตำแหน่งทัศนศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง สำหรับระบบต้นแบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซนเซอร์สำหรับวัดค่กระแสไฟฟ้าความละเอียดสูง จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก็บตัวอย่างอากาศเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทดสอบและการประกอบดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำวงจรระบบการวางตัวของสนามแม่เหล็กโลก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาฐานตั้งกล้อง (Mount) กล้องโทรทรรศน์ความแม่นยำสูง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบโครงสร้างจับยึดระบบขับเคลื่อนฐานกล้องโทรทรรศน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเเบบส่องกราด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุหลอดเก็บตัวอย่างชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม (Staimless Steel Thermal Desorption Sorbent Tubes) จำนวน 15 แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดกำเนิดเเสงสเปกตรัมเเละอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 1 of 12