ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร

ดาวน์โหลดประกาศ