ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พนะชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์เทหวัตถุบนท้องฟ้าและอวกาศ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

Read more ...

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร

Read more ...

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร

Read more ...

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องงานอำนวยการ ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และจัดทำพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์
Page 1 of 2