ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more ...