ประกาศ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนหน้าด้านอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ