ประกาศ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควันบัดกรีสำหรับเครื่องอบพีชีบี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ