ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น

ดาวน์โหลดประกาศ