ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบฉายภาพและภาพยนตร์ท้องฟ้า ระบบดิจิตอล สำหรับท้องฟ้า จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ