กิจกรรมในโครงการ

     stargazing banner 1

        กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว ประจำปี 2562  จัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจะเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมไปในแต่ละครั้ง อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ASTRO PARK       

ครั้งที่ 1 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhorn Astropark วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่   วันเสาร์ที่ 12-13 มกราคม 2562
ครั้งที่ 4 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhorn Astropark วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562      
ครั้งที่ 5 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhorn Astropark วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562
ครั้งที่ 6 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhorn Astropark วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562