บริการวิชาการ

สื่อการเรียนรู้

แผนที่ดาว 1 หน้าแบบหมุน
Aw starmap 1 Final  Aw starmap 2 Final 

แผนที่ดาว 1 หน้า

 1 StarsMap 01  1 StarsMap 02

แผนที่ดาว 2 หน้า

 2 StarsMap 01  2 StarsMap 02

โมเดลนาฬิกาดวงจันทร์ (Moon Phase Calculator)

 model moon clock  model moon clock dicut

โมเดลดวงจันทร์

 moon  moon dicut

โมเดลทรงกลมท้องฟ้า

 N new v3 final S new v3 final 

โมเดลดาวเคาระห์ในระบบสุริยะ

   

earth OCTS

Planet model Jupiter

Planet model Mars

โลก

ดาวพฤหัสบดี

ดาวอังคาร

Planet model Mercury

Planet model Neptune

Planet model Uranus

ดาวพุธ

ดาวเนปจูน

ดาวยูเรนัส

Planet model Saturn

Planet model SaturnRings

Planet model Venus

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์

ดาวศุกร์

สื่อดาราศาสตร์

Banner Astro Media 1

Banner Astro Media 2

Banner Astro Media 3

Banner Astro Media 4

Banner Astro Media 5

Fact Sheet

 

Fact Sheet Mars 63 01 cover

Fact Sheet Mars 63 02 cover

 

 

ดาวอังคารใกล้โลก (6-14 ตุลาคม 2563)

ดาวอังคารใกล้โลก (6-14 ตุลาคม 2563)

 

 

Fact Sheet Partial Solar Eclipse 2020

Fact Sheet jupiter near earth 2563

Fact Sheet saturn near earth 2563

 

ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (21 มิถุนายน 2563)

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี (14 กรกฎาคม 2563)

ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (21 กรกฎาคม 2563)

 

 

 

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วน (17 กรกฎาคม 2562)

ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (26 ธันวาคม 2562) 

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี (พ.ศ. 2562)

ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (พ.ศ. 2562)

 

ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (พ.ศ. 2562)

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี (พ.ศ. 2561)ปี 

ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์และเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2561)

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย (พ.ศ. 2559) 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุริยุปราคา(.pdf 157 MB)

ดาวอังคารใกล้โลก

ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี (พ.ศ. 2559)

     
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  

 

Poster ระบบสุริยะ

 

 

 

ดวงอาทิตย์ 01

ดวงอาทิตย์ 02 

ดาวพุธ 01

ดาวพุธ 02

 

 

ดาวศุกร์ 01

ดาวศุกร์ 02

โลก 01 

โลก 02 

ดาวอังคาร 01 

ดาวอังคาร 02 

ดาวพฤหัสบดี 01 

ดาวพฤหัสบดี 02

 

ดาวเสาร์ 01

ดาวเสาร์ 02

ดาวยูเรนัส 01

ดาวยูเรนัส 02

ดาวเนปจูน 01 

ดาวเนปจูน 02

ดาวเคราะห์แคระ 01

ดาวเคราะห์แคระ 02

 

บริการทางดาราศาสตร์

outreach student        outreach teacher        outreach public       

 

กิจกรรมดาราศาสตร์

Banner EDC 1   Banner EDC 6   Banner EDC 3

Banner EDC 11   Banner EDC 10   Banner EDC 7

CAAS 2020 banner   TACs2020 banner

outreach 77province

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

Banner EDC 2   Banner EDC 5