บริการทางดาราศาสตร์

outreach student        outreach teacher        outreach public       

 

กิจกรรมดาราศาสตร์

Banner EDC 1   Banner EDC 6   Banner EDC 3

Banner EDC 11   Banner EDC 10   Banner EDC 7

CAAS 2023 banner edit 1   TACs2023 banner   Banner outreach 77province

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

CAAS 2021 banner edit 1    CAAS 2020 banner  Banner EDC 2