หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

cco icon point

79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
90000

cco icon phone


โทรศัพท์. (+66) 074-300868

cco icon facebook @NARITSKA