ข่าวประชาสัมพันธ์

จากดาวเทียมดวงเล็ก (Cubesat) ชื่อ KNACKSAT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และดาวเทียมดวงเล็ก BCCSAT-1 จากนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สู่ปฏิบัติการล่าฝันของทีมวิศวกรไทย กับการสร้างและพัฒนาไมโครแซทสัญชาติไทย TSC-1 ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ ตั้งเป้าพลิกโฉมประเทศไทย จาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง”

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยภาพ “ดวงจันทร์บังดาวอังคาร” คืน 17 เมษายน 2564 ก่อนดาวอังคารแตะขอบดวงจันทร์ เวลา 20:09 น. บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และขณะดาวอังคารโผล่พ้นออกจากดวงจันทร์ เวลา 21:26 น. บันทึกภาพ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ดังกล่าวหาชมยากในไทย กระแสในโซเชียลมีเดียคึกคัก สดร. จัดถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มีประชาชนให้ความสนใจติดตามชมกว่าหลายพันคน 

Read more ...

จากความฝันในวัยเยาว์ สู่การมุ่งมั่นเรียนรู้ จนเป็นผู้ที่สามารถสร้างดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกของไทย ส่งไปโลดแล่นอยู่ในอวกาศในปี 2018 และยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างดาวเทียมดวงที่สองผีมือเด็กมัธยม และเขากำลังจะสร้างตำนานด้วยการสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ในอีก  7 ปีข้างหน้า

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผย 17 เมษายน 2564 มีปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวอังคาร” เวลาประมาณ 20:12-21:28 น. ช่วงเวลาดังกล่าว หากมองจากโลก ดาวอังคารจะค่อย ๆ ลับหายไปหลังดวงจันทร์ และกลับมาปรากฏอีกครั้ง  เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในประเทศไทย สังเกตได้ด้วยตาเปล่า แนะชมผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

Read more ...

6 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ จับมือ 6 สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศไทย  สร้าง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศ     พัฒนาคน พัฒนาชาติ เปลี่ยนประเทศจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง” พร้อมดึงเอกชน หนุนสตารท์อัพ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชาติ

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ “Astronomy Insight” และ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมให้บริการตั้งแต่ 27 มีนาคมนี้ และชวนเที่ยวงานมหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี 2564  NARIT AstroFest 2021 จัดเต็มหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ สำหรับทุกเพศทุกวัย ลุ้นรับกล้องโทรทรรศน์และรางวัลพิเศษมากมายภายในงาน พร้อมเตรียมมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง โควิด 19 เต็มรูปแบบ

Read more ...

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (ฉะเชิงเทรา)

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยกราฟแสดงค่าฝุ่น PM2.5 จากเทคโนโลยีไลดาร์​ (LiDAR) บ่งชี้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในแต่ละช่วงเวลา นำข้อมูลมาประยุกต์กับแบบจำลองคุณภาพอากาศ สามารถคาดการณ์อัตราการเกิดฝุ่นล่วงหน้าได้ 3 วัน แม่นยำถึง 80%

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม จัดฝึกอบรม “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY” สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน 

Read more ...

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการทำกิจกรรมประเภทชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยม ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยในการเผยแพร่ความรู้ ความสนใจในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น จึงได้จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนขึ้น ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

Read more ...

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (ฉะเชิงเทรา)

Read more ...

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยวิจัย โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2564 เสียงแห่งความเพียรพยายามของยานเพอร์เซเวียแรนส์ระหว่างการเดินทางสู่ดาวอังคาร ภาพดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี หัวค่ำ 21 ธ.ค. 63 21 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี เปิดโผ 10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตาม ประจำปี 2564 20 - 23 ธันวาคมนี้ จับตา “ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์” ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี  สดร. เผยภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์”  คืน 13  ถึงเช้า 14 ธันวาคม 2563 เต็มตา! ฝนดาวตกเจมินิดส์ส่งท้ายปี 63 ชาวไทยฮือฮาแห่ชมคึกคัก ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3 สดร. ชวนโต้รุ่งชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” คืน 13 ถึง รุ่งเช้า 14 ธันวาคม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน เชียงใหม่ - หอดูดาวภูมิภาคโคราช และฉะเชิงเทรา
Page 6 of 21