ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์และรวบรวมข่าวทางโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์และรวบรวมข่าวทางโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ