ประกาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผ่าน https://bit.ly/TACs2023_Confirmation ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันได้ทาง https://bit.ly/TACs2023_Confirmation-Form