โรงเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2023 ในหัวข้อเรื่อง Radio Astronomy and Technology with the 40m Thai National Radio Telescope ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566  ณ จังหวัดเชียงใหม่  

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 รับจำนวนจำกัด 30-40 คน

ระดับความรู้ที่สามารถสมัครได้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3-4 และป.โท ปี 1 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาหลักที่ใช้ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ