ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก อ.เมือง ใน 77 จังหวัด ปี 2566

pr20230328 1 01

pr20230328 1 02

 

จังหวัด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
          วันที่                เวลา                วันที่                เวลา     
  กระบี่ 11 เมษายน 12:26 น. 2 กันยายน 12:24 น.
  กรุงเทพฯ 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
  กาญจนบุรี 28 เมษายน 12:19 น. 15 สิงหาคม 12:27 น.
  กาฬสินธ์ุ 6 พฤษภาคม 12:03 น. 7 สิงหาคม 12:12 น.
  กำแพงเพชร 6 พฤษภาคม 12:19 น. 7 สิงหาคม 12:28 น.
  ขอนแก่น 6 พฤษภาคม 12:05 น. 7 สิงหาคม 12:15 น.
  จันทบุรี 23 เมษายน 12:10 น. 20 สิงหาคม 12:15 น.
  ฉะเชิงเทรา 27 เมษายน 12:13 น. 16 สิงหาคม 12:20 น.
  ชลบุรี 26 เมษายน 12:14 น. 17 สิงหาคม 12:20 น.
  ชัยนาท 2 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
  ชัยภูมิ 4 พฤษภาคม 12:09 น. 9 สิงหาคม 12:18 น.
  ชุมพร 17 เมษายน 12:23 น. 26 สิงหาคม 12:25 น.
  เชียงราย 20 พฤษภาคม 12:17 น. 24 กรกฎาคม 12:27 น.
  เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 12:20 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
  ตรัง 9 เมษายน 12:23 น. 3 กันยายน 12:21 น.
  ตราด 22 เมษายน 12:09 น. 21 สิงหาคม 12:13 น.
  ตาก 7 พฤษภาคม 12:20 น. 6 สิงหาคม 12:29 น.
  นครนายก 28 เมษายน 12:13 น. 15 สิงหาคม 12:20 น.
  นครปฐม 27 เมษายน 12:17 น. 16 สิงหาคม 12:24 น.
  นครพนม 9 พฤษภาคม 11:57 น. 4 สิงหาคม 12:07 น.
  นครราชสีมา 1 พฤษภาคม 12:09 น. 12 สิงหาคม 12:17 น.
  นครศรีธรรมราช 12 เมษายน 12:21 น. 1 กันยายน 12:20 น.
  นครสวรรค์ 3 พฤษภาคม 12:17 น. 10 สิงหาคม 12:25 น.
  นนทบุรี 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
  นราธิวาส 6 เมษายน 12:15 น. 6 กันยายน 12:11 น.
  น่าน 15 พฤษภาคม 12:13 น. 29 กรกฎาคม 12:23 น.
  บึงกาฬ 13 พฤษภาคม 12:02 น. 31 กรกฎาคม 12:12 น.
  บุรีรัมย์ 1 พฤษภาคม 12:05 น. 12 สิงหาคม 12:13 น.
  ปทุมธานี 28 เมษายน 12:15 น. 15 สิงหาคม 12:22 น.
  ประจวบคีรีขันธ์ 21 เมษายน 12:20 น. 22 สิงหาคม 12:24 น.
  ปราจีนบุรี 28 เมษายน 12:12 น. 15 สิงหาคม 12:19 น.
  ปัตตานี 7 เมษายน 12:17 น. 5 กันยายน 12:14 น.
  พระนครศรีอยุธยา 29 เมษายน 12:15 น. 14 สิงหาคม 12:22 น.
  พะเยา 17 พฤษภาคม 12:17 น. 27 กรกฎาคม 12:27 น.
  พังงา 12 เมษายน 12:27 น. 1 กันยายน 12:26 น.
  พัทลุง 9 เมษายน 12:21 น. 3 กันยายน 12:19 น.
  พิจิตร 6 พฤษภาคม 12:15 น. 7 สิงหาคม 12:24 น.
  พิษณุโลก 7 พฤษภาคม 12:16 น. 6 สิงหาคม 12:25 น.
  เพชรบุรี 25 เมษายน 12:18 น. 18 สิงหาคม 12:24 น.
  เพชรบูรณ์ 6 พฤษภาคม 12:12 น. 7 สิงหาคม 12:21 น.
  แพร่ 12 พฤษภาคม 12:16 น. 1 สิงหาคม 12:26 น.
  ภูเก็ต 10 เมษายน 12:28 น. 2 กันยายน 12:26 น.
  มหาสารคาม 5 พฤษภาคม 12:04 น. 8 สิงหาคม 12:13 น.
  มุกดาหาร 6 พฤษภาคม 11:58 น. 7 สิงหาคม 12:07 น.
  แม่ฮ่องสอน 17 พฤษภาคม 12:25 น. 27 กรกฎาคม 12:35 น.
  ยโสธร 4 พฤษภาคม 12:00 น. 9 สิงหาคม 12:09 น.
  ยะลา 7 เมษายน 12:17 น. 6 กันยายน 12:13 น.
  ร้อยเอ็ด 5 พฤษภาคม 12:02 น. 9 สิงหาคม 12:11 น.
  ระนอง 16 เมษายน 12:25 น. 28 สิงหาคม 12:27 น.
  ระยอง 24 เมษายน 12:13 น. 20 สิงหาคม 12:18 น.
  ราชบุรี 26 เมษายน 12:19 น. 17 สิงหาคม 12:25 น.
  ลพบุรี 30 เมษายน 12:15 น. 13 สิงหาคม 12:22 น.
  ลำปาง 13 พฤษภาคม 12:18 น. 31 กรกฎาคม 12:28 น.
  ลำพูน 14 พฤษภาคม 12:20 น. 30 กรกฎาคม 12:30 น.
  เลย 10 พฤษภาคม 12:10 น. 3 สิงหาคม 12:19 น.
  ศรีสะเกษ 1 พฤษภาคม 12:00 น. 12 สิงหาคม 12:08 น.
  สกลนคร 9 พฤษภาคม 12:00 น. 5 สิงหาคม 12:10 น.
  สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน  12:17 น.
  สตูล 7 เมษายน 12:22 น. 6 กันยายน 12:18 น.
  สมุทรปราการ 27 เมษายน 12:15 น. 17 สิงหาคม 12:22 น.
  สมุทรสงคราม 26 เมษายน 12:18 น. 17 สิงหาคม 12:24 น.
  สมุทรสาคร 26 เมษายน 12:17 น. 17 สิงหาคม 12:23 น.
  สระแก้ว 27 เมษายน 12:09 น. 16 สิงหาคม 12:16 น.
  สระบุรี 29 เมษายน 12:14 น. 14 สิงหาคม 12:21 น.
  สิงห์บุรี 1 พฤษภาคม 12:16 น. 11 สิงหาคม 12:24 น.
  สุโขทัย 8 พฤษภาคม 12:17 น. 5 สิงหาคม 12:27 น.
  สุพรรณบุรี 29 เมษายน 12:17 น. 14 สิงหาคม 12:24 น.
  สุราษฎร์ธานี 14 เมษายน 12:23 น. 30 สิงหาคม 12:23 น.
  สุรินทร์ 1 พฤษภาคม 12:03 น. 13 สิงหาคม 12:11 น.
  หนองคาย 11 พฤษภาคม 12:05 น. 2 สิงหาคม 12:15 น.
  หนองบัวลำภู 9 พฤษภาคม 12:07 น. 4 สิงหาคม 12:16 น.
  อ่างทอง 30 เมษายน 12:16 น. 13 สิงหาคม 12:23 น.
  อำนาจเจริญ 4 พฤษภาคม 11:58 น. 9 สิงหาคม 12:07 น.
  อุดรธานี 9 พฤษภาคม 12:05 น. 4 สิงหาคม 12:15 น.
  อุตรดิตถ์ 10 พฤษภาคม 12:16 น. 3 สิงหาคม 12:26 น.
  อุทัยธานี 2 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
  อุบลราชธานี 2 พฤษภาคม 11:58 น. 11 สิงหาคม 12:06 น.
         
  อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 พฤษภาคม 12:17 น. 21 กรกฎาคม 12:27 น.
  อ.เบตง จ.ยะลา 4 เมษายน 12:19 น. 8 กันยายน 12:14 น.
         
  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 15 พฤษภาคม 12:21 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา     1 พฤษภาคม 12:09 น. 13 สิงหาคม 12:17 น.
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 26 เมษายน 12:13 น. 17 สิงหาคม 12:19 น.
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน  12:17 น.