หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย ให้มีจิตวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมดาราศาสตร์ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกำหนดจัดค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง ในระหว่างวันที่  1 - 3 กรกฏาคม 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

CCOcamp 2565 02

ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  18 มิถุนายน 2565  และประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2565

สามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

วงเล็บมุมซอง  (ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง)

 

2. ทาง e-mail ส่งไฟล์รูปแบบ PDF หรือรูปภาพ และแนบส่งไฟล์ใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสาร

1.โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมปป์ปิ้งและกำหนดการ

2. รายละเอียดการรับสมัคร

3. ใบสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง