ประกาศเรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ประจำปี 2564

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว ผลเป็นดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

1 01
รางวัลชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ Monoceros Rhapsody

 

1 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิจจา เจียรวัฒนกนก ชื่อภาพ Christmas Tree Cluster (NGC 2264)

 

1 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ The Crescent Nebula (NGC 6888)

 

1 04
รางวัลชมเชย นายรัตถชล อ่างมณี ชื่อภาพ California Nebula

 

2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

2 01
รางวัลชนะเลิศ นายวิศว จงไพบูลย์ ชื่อภาพ จันทรุปราคาบางส่วน

 2 02

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ The Great Conjunction 2020 เสี้ยววินาทีแห่งความทรงจำ เมื่อดาวพฤหัส และพายุยักษ์แดงเคียงคู่กับดาวเสาร์

 

2 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกษิดิศ ลี่อำนวยเจริญ ชื่อภาพ Annular Solar Eclipse

 

2 04
รางวัลชมเชย นายนราธิป   รักษา ชื่อภาพ Geminids Meteor Shower Over Thai Sakura Field

 

3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

3 01
รางวัลชนะเลิศ นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ ดาวอังคารใกล้โลก 2563

 

3 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายนราธิป รักษา ชื่อภาพ Lunar Phases

 

3 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ The Jupiter with IO and IO’s Shadow

 

3 04
รางวัลชมเชย นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ Moon in High Dynamic Range

 

4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

 4 01

รางวัลชนะเลิศ นายจิโรจน์ จริตควร ชื่อภาพ เส้นแสงดาวในฝนดาวตกเจมินิดส์

 

4 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ C/2020 F3 (NEOWISE) and Shiprock

 

4 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ Zodiac Light

 

4 04 01รางวัลชมเชย นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ ปลายฤดู ที่ปลายนา วัดนาคูหา

 

5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

5 01
รางวัลชนะเลิศ นายธีรวัฒน์ ไชยกุลเจริญสิน ชื่อภาพ เสาแห่งแสง Light Pillars

 

5 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ ชื่อภาพ Saint Elmo Fire

 

5 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกษิดิศ ลี่อำนวยเจริญ ชื่อภาพ Mock Mirage Sunrise x Green Flash

 

5 04
รางวัลชมเชย นางสาวนลิน ทองใหญ่ ชื่อภาพ ธรรมชาติโชว์สวย