สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เตรียมกลับมาเปิดให้บริการโซนนิทรรศการ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เริ่มวันอังคาร 1 มิถุนายน  2564 เป็นต้นไป พร้อมดำเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สำหรับท้องฟ้าจำลองยังคงปิดบริการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

pr20210531 1 01

 

          สดร. เตรียมพร้อมเปิดให้บริการโซนนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เปิดทำการทุกวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 09:00 - 16:00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10:00 - 17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) สำหรับท้องฟ้าจำลอง ยังคงเป็นสถานที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

          การกลับมาเปิดบริการโซนนิทรรศการในครั้งนี้ สดร. เตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และจำกัดปริมาณผู้เข้าใช้บริการนิทรรศการดาราศาสตร์ครั้งละไม่เกิน 50 คน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร กำหนดให้มีการลงทะเบียนเช็คอิน เช็คเอาท์ ก่อนและหลังใช้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าชม เว้นระยะ 1-2 เมตร ทุกจุดบริการ เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะก่อนการให้บริการในแต่ละวัน และหลังรอบใช้บริการแต่ละรอบ รวมถึงลดการสัมผัส เช่น จัดทำคลิปแนะนำการใช้งานนิทรรศการแต่ละชุด รับชมผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

 

pr20210531 1 02

pr20210531 1 03

pr20210531 1 05

 

          นอกจากนี้ สดร. ได้เปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมสำหรับให้ประชาชนมาพักผ่อนและออกกำลังกาย ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยเช่นเดียวกัน สามารถเข้าใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 06:30 - 08:30 น. และช่วงเย็น เวลา 16:30 - 19:30 น. 

 

pr20210531 1 04

pr20210531 1 06

 

          สดร. หวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจ คลายความกังวลใจให้กับผู้มาใช้บริการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโซนนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์แอด @narit.astropark หรือ โทร. 084-0882261

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand