หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการทำกิจกรรมประเภทชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยม ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยในการเผยแพร่ความรู้ ความสนใจในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น จึงได้จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนขึ้น ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

nas ska 2546

 

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4 รับสมัครทั้งหมด 10 ชุมุนม (1 ชุมนุม ประกอบด้วย ครู 1 คน + นักเรียน 3 คน) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2564

ช่องทางการรับสมัครค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4

        1. สมัครออนไลน์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nas/join-camp

        2. ส่งใบสมัครโดยสามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ทางไปรษณีย์   

    หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

                79/4 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

                (ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4)

  2.2. ส่งใบสมัครทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (สแกนไฟล์รูปแบบ PDF)


1. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4

2. กำหนดการ

3. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร