ตามที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน และ สำรอง 20 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ทั้งนี้ขอให้ ผู้ผ่านการคัดเลือก (30 คนแรก) ติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกิจกรรมฯ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร   และรายละเอียด