21 พฤศจิกายน 2563 - นนทบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาเป็นประธานมอบรางวัล

pr20201124 2 01

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้ และขอชื่นชมในความสามารถ ความตั้งใจของทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรผลงานภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในมุมมองใหม่ รวมถึงปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ยากสู่สายตาสาธารณชน ภาพถ่ายดาราศาสตร์ถือเป็นสื่อทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัว สามารถจับต้องได้ง่าย นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสวยงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ บนท้องฟ้าแล้ว ยังสร้างความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจในการสังเกต การค้นคว้า การเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป หันมาสนใจดาราศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น และสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหน้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

 4 01 01

รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

นายวรวิทย์ จุลศิลป์ ชื่อภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์”

 

นายวรวิทย์ จุลศิลป์ เจ้าของภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์” รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับรางวัลหลังจากห่างหายจากการถ่ายภาพไปนานนับปี กลับมาคราวนี้ตั้งใจจะถ่ายภาพเส้นแสงดาว ได้ออกค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมหลายแห่งและศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพเส้นแสงดาวออกมาให้สวยงาม จนได้ภาพนี้ซึ่งใช้เวลาถ่ายยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพดาราศาสตร์ก็ขอเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บางอย่างสามารถนำมาเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและศึกษาต่อไป

 

5 01 รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ ชื่อภาพ “Blue Jet”

              

นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ เจ้าของภาพ “Blue Jet” รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลก กล่าวว่า ตั้งแต่ขับเครื่องบินมา 28 ปี เป็นครั้งแรกที่เห็นฟ้าผ่าย้อนขึ้นข้างบนแบบนี้ ตอนเห็นแทบไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่พอเห็นว่าเกิดซ้ำอีกครั้งจึงวางแผนถ่ายรูปดังกล่าวจากหน้าต่างห้องนักบิน รู้สึกดีใจมากที่ได้นำภาพนี้มาสู่สายตาของคนไทยทุกคน เนื่องจากปรากฏการณ์บลูเจทเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ยากมาก หากมีโอกาสอีกครั้งจะถ่ายภาพให้ได้เห็นกันว่าปลายเส้นสายฟ้านั้นพุ่งขึ้นไปสูงกว่าที่เห็นในภาพนี้มากเพียงใด

 

3 01 รางวัลชนะเลิศ ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “C/2020 F3 (NEOWISE)”

 

นายวชิระ โธมัส เจ้าของภาพ “C/2020 F3” (NEOWISE) รางวัลชนะเลิศ ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้เริ่มส่งภาพถ่ายดาราศาสตร์เข้าประกวดมาจากปฏิทินดาราศาสตร์ของ สดร. ที่ตีพิมพ์ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี การถ่ายภาพดาราศาสตร์หากได้เริ่มแล้วไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด ปัจจุบันมี สดร. เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เข้าใจง่าย นักถ่ายภาพสมัครเล่นที่สนใจถ่ายภาพดาราศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ศึกษาเพิ่มเติม และลงมือถ่ายภาพ โดยใช้ความอดทน ความหลงใหล และความตั้งใจ ก็จะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงาม

สดร. จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แบ่งประเภทภาพถ่ายออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายวัตถุในห้วงอวกาศลึก ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุในระบบสุริยะ วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก ในปี 2563 มีผลงานภาพถ่ายดาราศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ภาพ จากผู้ที่สนใจจำนวนกว่า 300 คน ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล สดร. จะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ จัดทำปฏิทินดาราศาสตร์ รวมทั้งนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาค ได้สัมผัสความสวยงามและความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า ดวงดาว รวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อไป

 

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” มีดังนี้

1.ประเภท Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ                                 Mr. Michael      Selby                     ชื่อภาพ “NGC 3521 Spiral Galaxy”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             นายวชิระ           โธมัส                       ชื่อภาพ “Blue Sisters”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             นายพรศักดิ์        เจียมสว่างพร       ชื่อภาพ “The Big Bubble”

รางวัลชมเชย                                    นายพรชัย          อมรศรีจิรทร          ชื่อภาพ “The Sea of Nebula”

 

2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ                                 นายทศพร          สหกูล                    ชื่อภาพ “ความงามที่ลงตัว”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             นายณภัทร         เมืองนิล                ชื่อภาพ “Under the Moon Shadow”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             นายกีรติ            คำคงอยู่                ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower 2018”

รางวัลชมเชย                                    นายปวีณ           อารยางกูร             ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse January 2017, The Series” 

 

3.ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ                                 นายวชิระ           โธมัส                    ชื่อภาพ “C/2020 F3 (NEOWISE)”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             นายชยพล          พานิชเลิศ           ชื่อภาพ “Venus 2020”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             Mr.Pierre          Fromentin        ชื่อภาพ “Jupiter from Sathorn”

รางวัลชมเชย                                    นายสิทธิ์            สิตไทย                 ชื่อภาพ “H-alpha Solar Full disk”

 

4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ                                 นายวรวิทย์         จุลศิลป์                             ชื่อภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์ ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             นายปองพล        ชนะภัย                              ชื่อภาพ “หยุดเวลา”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             นายจิโรจน์       จริตควร                              ชื่อภาพ “พลังงานบางอย่างกับแสงจักรราศี”

รางวัลชมเชย                                    น.ส. ณภัทรกาญจน์   กาญจน์อุดมฤกษ์    ชื่อภาพ “ยอยักษ์กับทางช้างเผือก”

 

5.ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ                                 นายสุภฉัตร         วรงค์สุรัติ              ชื่อภาพ “Blue Jet”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             นายณัฐพล         พลบำรุงวงศ์        ชื่อภาพ “3 งวง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             นายวิรัช             สวัสดี                    ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ยามเช้ารูปตุ๊กตาดารุมะ”

รางวัลชมเชย                                   นายชัชชัย          จั่นธนากรสกุล       ชื่อภาพ “Milkyway Moondogs & NEOWISE”

 

ดาวน์โหลดผลงานภาพถ่ายและภาพพิธีมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3pMiQM5

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทร. 1313