ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ประจำปี 2563 ประเภทภาพถ่ายปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศ