สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท หวังให้คนไทยสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ

pr20200625 1 01

 

นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ และในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 13 แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งฝีมือการถ่ายภาพและเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของคนไทยก็พัฒนาและน่าสนใจมากขึ้น การจัดประกวดในแต่ละปีจึงถือเป็นโอกาสดีที่เจ้าของผลงานจะได้ใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่ผลงาน แสดงความสามารถรวมถึงแบ่งปันเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของตนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้อีกด้วย

สำหรับกติกาการประกวด ผู้สมัครสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดประเภทและไม่จำกัดจำนวน โดยแบ่งประเภทการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว 2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ 3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ ดาวหาง 4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้า อาทิ ทางช้างเผือกกับวิวธรรมชาติ แสงจักราศีกับสถานที่ท่องเที่ยว  5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก  เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด 

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563 รับเฉพาะผลงานภาพถ่ายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ http://www.narit.or.th/index.php/news/1163-astrophotography-2563 ประกาศผลประกาศผลการตัดสินเดือนกันยายน 2563  สอบถามเพิ่มเติมโทร  053-121268-9 ต่อ 304 (ณรกมล)

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313