สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดพื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อประชาชน ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป พร้อมมาตรการป้องกันเข้มข้นด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ

pr20200531 1 01         ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19  สดร. จึงกำหนดเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา นำร่องสองแห่งแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. - 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 16.30 น. - 19.30 น. สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ สงขลา  เนื่องจากเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด 19 จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้       

         สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับมีเส้นทางเดินตัดผ่านสวน สำหรับวิ่งและปั่นจักรยานได้  จึงเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลของโรคโควิด 19 พร้อมมีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ

 

pr20200531 1 02

 

          สำหรับมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม ผู้มาใช้บริการจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอความร่วมมืองดใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะออกกำลังกาย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทิ้งขยะติดเชื้อลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ และไม่ถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกลงบนพื้น

          สดร. มีความห่วงใยต่อผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อความสุขของทุกคน ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย

 

 pr20200531 1 03

pr20200531 1 04

pr20200531 1 05

pr20200531 1 06

พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชน

ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 081-8854353

 

pr20200531 1 07

pr20200531 1 08

pr20200531 1 09

สวนพฤกษศาสตร์ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สอบถามโทร. 084-0882264

           

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313